Ролята на скален трион с двойно острие при изкопаване на тунели