Третиране на втвърдяване на почвата на блатна земя